Radiomenu

Historie

1988 - Indledende drøftelser med Radio Næstved om at etablere en Haslev redaktion.

1989 - De første udsendelser om Haslev sendes fra studier i Næstved.

1989 - Der indrettes redaktionslokale i Søndergade 3.

1990 - Den første direkte udsendelse sendes fra lokalet i Haslev.

1991 - Radioen får et lokale mere i Søndergade, så studie og redaktion adskilles.

1993 - Radioen flytter til større lokaler på Haandværkerhøjskolen.

1996 - Gallupundersøgelse viser at der er 2000 daglige lyttere, i løbet af en uge lytter 6000 til radioen.

1998 - 10 år er gået siden den spæde start og der sendes 16 timer ugentligt.